Granhøjgaard er beliggende NV for Birkerød ca. 25 km fra Københavns centrum. Gården, der er 4-længet og fra 1850, ligger i et naturskønt, kuperet terræn med små søer og en å i skel. Gården ligger højt placeret, og markerne falder mod syd ned til åen. Kommunen er Allerød, men markerne i vest danner grænse til Furesø kommune og mod syd til Rudersdal Kommune (åen danner grænse). Mod øst grænser jorden op til en mindre fredskov, og bag den breder Høvelte Kasernes øvelsesterræn sig.

Vi købte gården, der siden 1940-erne har været frugtplantage, af en ældre mand i 1994. Ca. halvdelen af de 33 td. land lå som brak efter rydning af alle æbletræer med EF-tilskud. Resten bestod af ældre kirsebærplantage, en ribsplantage og en mindre pæreplantage ligeledes af ældre træer. 

I dag er frugtplantagen nedlagt, og jorden udlagt med græs til vore køer. I 2012 har vi fået lavet en naturplan for hele området og har fået dispensation til oprensning af vore 2 søer.

Til gården hører 33 td. ld .
 

I dag er de braklagte arealer udlagt med græs og indhegnet. Det samme gælder de oprindelige kirsebærplantager, som nu er fældet.

På noget af jorden - bakker der skråner mod syd - planlægger vi helt eller delvis beplantet med vin, begyndende i 2013. En del af arealet tænkes brugt til nye vinavlere, der vil lære håndværket fra bunden. Der er stadig ledige pladser.

 

Ca. 200 m fra gården har vi bygget en stald på ca. 300 m2 til vor kødkvæg-besætning. De øvrige bygninger består af et nu nyrenoveret maskinhus, 2 sammenbyggede længer med værksteder og et par lagerrum.

Oprindelig lå der mod vejen en gammel bindingsværksbygning, som det desværre var nødvendigt at nedrive. Der er nu bygget en ny bygning i samme stil som stuehuset. Den anvendes i dag til gård- og vinbutik.

Herudover er der en selvstændig bygning fra 1940-erne, som oprindelig blev brugt til pakning og sortering af frugt. Denne bygning er udlejet til produktion af tropiske fårekyllinger og græshopper.

Granhøjgaard, Tingbækvej 5, 3460 Birkerød, Tlf. 20246942/30543170
Lav din egen hjemmeside med mono.net